Thursday, 29 January 2009

Slipper Dansk Design Center designerhvervet?

I 2009 skal der ske en »strategisk justering« af Dansk Design Centers aktiviteter, som man kan læse i en meddelse fra Dansk Design Center (DDC):
»Dansk Design Centers formål bliver primært at servicere erhvervslivet med det formål at understøtte og udvikle danske virksomheders designanvendelse«, som det hedder fra DDC i forbindelse med nedlæggelse af en antal stillinger og oprettelse af andre.
»Dansk Design Centers fokus bliver fremadrettet at imødekomme erhvervslivets behov for vejledning om anvendelse af design i forbindelse med innovationsprocesser og forretningsudvikling. Dialogen med erhvervslivet vil endvidere belyse det faktum, at der gennem brug af designkompetencer kan spares produktionsomkostninger. ...«, som DDC's adm. direktør Christian Scherfig udtrykker det.
Det må også betyde en nedgang i den bredere anlagt designinformation – som så må ligge et andet sted. DDC er udnævnt til nationalt videncenter for design, og selvom centeret skal betjene erhvervslivet, skal det også være »... sparringspartner for designerhvervet [...] og interesserede institutioner«. Som der står i regeringens designpolitik.

No comments:

Post a Comment