Thursday, 5 March 2009

Hvad er pursuasive design?

Måske ved 70 biblioteksfolk nu hvad pursuasive design er, for de deltog i et temamøde om emnet hos Styrelsen for Bibliotek og Medier tirsdag 3. marts.
Temamødet indgik i en samarbejdsaftale mellem Styrelsen og Danmarks Biblioteksskole, og var en introduktion til grundbegreberne i bl.a. »... pursuasive design, forskningsfeltets udvikling, metoder og udfordringer og retoriske perspektiv,« som Per Hasle, rektor og professor ved Danmarks Biblioteksskole, fortalte om.
Forskningsleder og ph.d. Jette Hyldgård, Danmarks Biblioteksskole, gav sit bud på persuasive design og informationsinteraktion, bl.a. hvordan persuasive design kan udnyttes til at »... understøtte og fremme personlig informationsformidling, informationskompetence og samspillet mellem digital og fysisk adfærd«.
Der er pdf'er om emnet på Styrelsens hjemmeside.

No comments:

Post a Comment