Monday, 2 March 2009

Lavt energiforbrug vil ændre byen

Huse står for 40 % af Danmarks energiforbrug, og derfor vil en radikal reduktion af energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse kunne nedsætte CO2-udledningen betydeligt, skriver Realdania. »Men det vil i mange tilfælde kræve ydre tiltag, der ændrer facaderne på et stort antal bygninger«, som Realdania og Grundejernes Investeringsfond skriver i meddelelsen om deres fælles initiativ Renovering 2010, og derfor udskriver de mandag 2. marts idékonkurrencen 'Byens Nye Ansigter', en konkurrence som studerende på landets bygningskonstruktør-, arkitekt- og ingeniøruddannelser kan deltage i.
De studerende opfordres til komme med bud på de store udfordringer, »... der ligger i, på den ene side at tage hensyn til den danske bygningskultur, og på den anden side at udfordre bygningskulturen med nye spændende byggetekniske og arkitektoniske løsninger, som sikrer et væsentligt lavere energiforbrug i den eksisterende bygningsmasse.«
Læs mere om idékonkurrencen og om Renovering 2010.

No comments:

Post a Comment