Friday, 20 March 2009

Skøjtehal i 'labil ligevægt'

Foto efter kollapset: DR

Skøjtehallen i Rødovre kollapsede, fordi konstruktionen var overbelastet, allerede inden der blev demonteret en afstivning mellem spærrerne. Den var i labil ligevægt. Det er konklusionen på den undersøgelse, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har udført for Arbejdstilsynet.
SBI er ikke derfor uenig med en tidligere teknisk undersøgelse, udført af det rådgivende ingeniørfirma Midtconsult, men tillægger demonteringen af afstivningen en anden betydning.
Ifølge Midtconsult var årsagen til kollapset, at den vandrette afstivning blev fjernet. Men SBI's undersøgelse viser, at den fjernede afstivning var en udløsende faktor.
Som der står i redegørelsen:
»Konstruktionen var overbelastet, før de begyndte at røre ved den. Bare et 10 grams ryk kunne have fået konstruktionen til at skvatte ned. Men det er klart, at det at de har fjernet afstivningen, ikke har gjort det bedre. Pointen er, at den er i en labil tilstand, således at der ikke er nogen sikkerhed tilbage.«
Ulykken skete 14. januar 2009, hvor bygningsarbejdere havde monteret 1500 af i alt 2100 kvadratmeter betondæk, da betonelementer og spær styrtede sammen og lagde hele bygningen i ruiner.

No comments:

Post a Comment