Friday, 24 April 2009

1100 ord om byplanlægning

1100 ord og begreber er der inden for byplanlægning, ifølge Byplanhåndbogen. Den udgives af Dansk Byplanlaboratorium, som betegner bogen som en kombination af ordbog og encyklopædi.
Et eksempel er ordet 'chikane' som jo normalt betyder at genere nogen. I byplanmæssig sammenhæng betyder det noget positivt, nemlig »... anlæg på en vej, som har til formål at øge sikkerhedenved at tilskynde til sænkning af trafikhastighedenog evt. få bilende trafik til atbenytte andre vejforbindelser. Sådanne anlægkan opleves som 'chikane' mod bilister, der ønsker at køre hurtigt.

No comments:

Post a Comment