Sunday, 21 February 2010

Designområder går sammen

Center for Designforskning har støttet fire såkaldte konsortier inden for tekstil, mode, møbler og strategisk design på design- og arkitektskolerne, skriver det digitale tidskrift Mind Design, som udgives af Center for Designforskning (http://www.dcdr.dk/).
Konsortierne skal danne rammerne for et samarbejde mellem designforskere, forskningsinstitutioner og virksomheder, og »bidrager herved til at skabe synergi og fremme vidensdelingen med erhvervslivet. De gøder jorden for fremtidens designforskning ved at skabe værdifulde netværk for udveksling af viden og ideer og medvirker til at identificere nye indsatsområder for designforskningen.« som det hedder i tidskriftet.
Nu forskes der også inden for andre designområder, fx inden for industriel design, som har et lige så stort potentiale.

No comments:

Post a Comment