Monday, 29 March 2010

Akademisk standard i designforskning

Hvordan mødes de akademiske standarder i arbejdet med designproblemstillinger? Det er et af hovedtemaerne for det kursus som Center for Designforskning udbyder i efteråret 2010 for ph.d.-studerende. Ph.d. og mag.scient. Karen Lisa Salamon er kursusleder og gennemgående underviser og beskæftiger sig derudover med følgende spørgsmål:
... Hvordan gør du i din egen forskning, og hvordan forklarer du dig?
... Hvordan har du valgt dine videnskabsteoretiske grundforudsætninger og metodiske udgangspunkter?
... Hvordan fastholder du en erkendelsesmæssig konsistens i dit arbejde, som kan aflæses i dine analyser og konklusioner?
... Hvad er det for en helt grundlæggende forståelse, som du vil give læserne af din afhandling med fra din forskning?

No comments:

Post a Comment