Friday, 12 March 2010

Ny samfundskritisk planlæggeruddannelse

»Faget Plan, By & Proces er en ny sociologisk, samfundsvidenskabelige og tværfaglig uddannelse med fokus på urbanitet.« Sådan beskriver Roskilde Universitetscenter RUC sit nye fag, der blev udbudt første gang i 2009 på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC). Uddannelsen er knyttet til både områderne SAM.BAS og HUM.TEK, og udbyder i foråret 2010 udbydes både kandidat og bachelormodul.
Begrebet planlægning beskrives således:
»Planlægning forstås bredt som bevidste forsøg på at forme den ufærdige fremtid, som proaktive udviklingsstrategier for lokalsamfund, byer og regioner, der bygger på sociale, økologiske og demokratiske værdier. Fremtidens planlægning byder på store udfordringer, hvor RUC’ernes tværfaglige profil er et stærkt udgangspunkt for at spille en markant rolle i feltet.«
Og den nye type planlægger sådan:
»Der er behov for en ny type planlæggere, der behersker både kritisk analyse af magtrelationer, dominerende diskurser og kreativt design af visioner og planprocesser. Udfordringerne handler om de dramatiske samfundsmæssige og globale udfordringer, som klima- og miljøudfordringen, demokratisk bæredygtighed, social inklusion, kulturel mangfoldighed og de markante ændringer i mobilitets- og bosætningsmønstre etc.«
Det lyder næsten som de samfundskritiske studier i 1970'erne på bl.a. de to arkitektskoler, og ikke overraskende er der link til Supertanker, som blev dannet af studerende fra netop RUC.

No comments:

Post a Comment