Saturday, 3 April 2010

Videnskabsformidling gennem grafisk design

"Der ønskes et forslag, der undersøger hvordan billeder og æstetik kan bruges som middel til at kommunikere kompleks information. Det ønskes ligeså belyst, hvordan brugeren/modtageren kan inddrages i bestræbelserne på at skabe en klar kommunikation af videnskabelige data gennem et grafisk design." Sådan lyder det i et ph.d.-stillingsopslag fraq Designskolen Kolding.

No comments:

Post a Comment