Friday, 11 June 2010

Netværk for arkitekturformidling

Hvordan udvikler og organiserer man arkitekturformidlingen i Danmark og hvordan kan man bruge hinanden i de nuværende og kommende kommunale arkitekturcentre? De er to af spørgsmålene som  Dansk Arkitektur Center (DAC) stiller. Og derudover spørger Dansk Arkitektur Center, hvordan centret selv kan bidrage til udviklingen af den kommunale arkitekturformidling.
DAC lægger ud med at forberede et netværk for arkitekturformidling og opstiller en række emner:
  • Lokal forankring – hvordan skaber man den bedst?
  • Målgrupper og formidlingsformer – hvordan matcher man dem bedst?
  • Troværdighed og debat – hvilke institutioner kan bedst varetage debatten med borgerne?
  • Synergi og videreudnyttelse – hvordan kan vi bygge på hinandens projekter og erfaringer og derved spare ressourcer?

Men som DAC skriver: »Der er tale om et pilotprojekt, som skal munde ud i en fælles platform for vidensopbygning, erfaringsudveksling og netværk. Endnu er projektet under udvikling - alle interesserede kan henvende sig til senior projektleder Mathilde Serup og få mere information.«

No comments:

Post a Comment