Friday, 3 September 2010

Lager for historiske byggematerialer

»Hvor finder man f.eks. tagsten, der kan passes ind i et falmet og vejrbidt tegltag, som i generationer har stået imod det lunefulde danske vejr?« Sådan skriver Kulturarvstyrelsen i sin præsentation af lageret for for brugte byggematerialer på Hummeltoftevej 179 i Virum. Materialerne er ikke til salg, men skal betragtes som en form for støtte, som ejere af fredede huse kan søge Kulturarvsstyrelsen om at få del i ved restaurering og vedligehold på lige fod med økonomisk støtte.
Mange af byggematerialerne har tidligere været deponeret rundt om i landet, men nu har Kulturarsstyrelsen sorteret og istandsat materialerne fra flere depoter og har samlet de fleste i depotet i Røde Lade. Det er planen, at lave et depot for Sjælland, Fyn og Jylland.
Der er åbent fredag 3. september kl. 14-16 for ejere af fredede bygninger og for Kulturarvsstyrelsens samarbejdspartnere.

No comments:

Post a Comment