Tuesday, 21 September 2010

Stort potentiale i genbrugt træ

Lamineret træ behøver ikke være fremstillet af nyt træ, som her i sportshallen Prismen i Holmbladsgade – genbrugstræ kan bruges. Foto: JG
Der mangler træ i Europa ifølge en trae.dk. I 2007 forudså et studie, udført af UNECE/FAO og Hamborg Universitet, at fremtidens øgede efterspørgsel på biomasse til energi og en øget efterspørgsel på råtræ til den træforarbejdende industri ville intensivere konkurrencen om de europæiske skoves træressourcer.
Studiet forudså, at der i 2010 ville mangle 185 millioner m3 træ og i 2020 448 millioner m3 træ, for at dække det estimerede behov. Men det kan alfhjælpes ved ...
  1. Øget hugst af gavntræ (80 millioner m3)
  2. Øget udnyttelse af skovens biomasse, f.eks. grene og toppe fra træer der i forvejen skal høstes (50 millioner m3)
  3. Øget genanvendelse af træ (39 millioner m3)
Genbrug handler om både design og organisation. Træting kan designes, så de senere kan splittes op til genbrug, de kan designes af genbrugstræ – og en genbrugsordning er også design.

No comments:

Post a Comment