Thursday, 14 October 2010

70'er-byggeri indstillet til fredningFoto: folkebiblioteker.dk
Rødovre Bibliotek er et af Arne Jacobsens sidste byggerier, fuldført i 1970. Det ligger som en lav sort blok uden vinduer, lukket mod omverdenen i stil med andre af Jacobsens byggerier, som fx Nationalbanken. Kulturarvstyrelsen har indstillet bygningen til fredning bl.a. med følgende begrundelse:
"Biblioteksbygningen har med sine fire ensartede facader med mørke natursten uden vinduer en original arkitektonisk karakter. Den lukkede og monumentale strenghed udadtil modvirkes af den lyse og harmoniske sal og de fine gårdhaveanlæg i bygningens indre. Interiørerne er udført med stor omhu for detaljen, en konsekvent materialebehandling og en gennemført farveanvendelse med støvede gulgrønne eller blåturkise farver, der kontrasterer de hvide murstensvægge og svarer til den sene modernismes farveholdning. Især den centrale sal vurderes som et meget helstøbt arkitektonisk rum, og ligeledes er gårdhaverne med beplantning af arkitektonisk værdi for bygningen."
Rødovre Kommune er imod fredningen, fordi man mener det kan besværliggøre en ombygning, og man vil som med Munkegårdsskolen i Gentofte omdanne de indre gårde til lysgårde, så der kan komme dagslys ned i kælderen. Kulturarvstyrelsen fastholder fredningsforslaget og vil tage stilling til ved et konkret projekt.

No comments:

Post a Comment