Friday, 29 October 2010

Struktureret kaos giver kreative nybrud


”Kreative nybrud foregår reelt i en struktureret form for kaos. Jeg har i min forskning søgt at kortlægge og forstå, hvordan kaos og struktur hænger sammen. Udfordringen er, at få indkredset hvor det er produktivt, hvornår det er kreativt, og hvornår det simpelthen er tidsspilde. I min afhandling indkredser jeg de kreative mønstre imellem grupper og deres arbejde med forskellige processer og værktøjer.” Sådan fortæller Jamie Wallace, ph.d. stipendiat fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU).
Torsdag  4. november kl 14.00 forsvarer han (på engelsk) sin afhandling, og det foregår på DPU i København, Tuborgvej 164, auditorium D169.

No comments:

Post a Comment