Friday, 5 November 2010

Ved vi ikke nok om byliv?

Hvor stor en værdi har det, at en by får liv og tilfredse indbyggere i kroner og ører? Sådan lyder opgaven for By- og Landskabsstyrelsen i projektet 'Byliv der betaler sig'. Som styrelsen skriver: "Som udgangspunkt er de fleste klar over, at det må have en værdi, når man investerer i attraktive byer, f.eks. med cykelstier, parker, kulturattraktioner osv. Men hvor stor er værdien? Kan den kun måles i glade ansigter? Eller er den så kontant, at man kan gøre investorer interesserede i at skabe mere og bedre byliv, fordi det kan betale sig?
... I By & Havn har man i mange år arbejdet strategisk med at udvikle og støtte byliv i nye byområder, f.eks. i Ørestad - men har brug for mere viden". Har man virkelig det? Der er mindst 30 års forskning i det gode byliv, fx på Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og hos Jan Gehl. Det projekt er planlagt til at blive færdigt ved udgangen af 2011. Det ledes af kontorchef Holger Bisgaard By- og Landskabsstyrelsen, og han skulle jo om nogen vide noget om byliv - som tidligere planchef i Københavns Kommune. Erfaringer han har skrevet om i bogen 'Københavns genrejsning 1990-2010'.


No comments:

Post a Comment