Thursday, 16 December 2010

Skrift er også et koncept


Skrifttyper kan skabe associationer. Illustration: Mind Design
"En skrifttype bærer i sig et koncept eller et sæt af værdier. Men diskussionen om forholdet mellem skrifter og ideerne bag dem trænger til revitalisering." Det mener forskere ved Center for Designforskning, der 19. november 2010 afholdt konferencen 'Conceptual Type – Type Led by Ideas'.
Nettidsskriftet Mind Design beskriver bl.a. hvad den britiske forfatter og kurator Rick Poynor talte om.
Rick Poynor gav tilhørerne et historisk blik på den konceptuelle tilgang til skriftformgivning, og han mener at netop denne tilgang gør det muligt at reflektere over vores designede verden. ”I konceptuelle skrifttyper er den underliggende ide den vigtigste faktor, også selv om det sker på bekostning af læseligheden,” sagde han bl.a.
Kunstakademiets Arkitektskole og Center for Designforskning vil i 2011 udgive en bog om konceptuelle skrifttyper - i forlængelse af konferencen.

No comments:

Post a Comment