Monday, 10 January 2011

Design defineret

»Designeren er et menneske, som ved at trække på en bank af reflektiv erfaring parret med indgående viden om fremstillingsprocesser og en dyb formforståelse, skaber tilstande, processer eller artefakter, som løser et problem og har en fremtoning præget af skønhed.« Sådan definerer bloggeren Hans Christian Asmussen designtænkning. Og så henviser han til en række andre definitioner, bl.a. Tim Browns begreb 'designthinking'
No comments:

Post a Comment