Tuesday, 17 May 2011

Input til regeringens Visionsudvalg Design 2020

De kalder sig selv den kreative branche, og de er gået sammen om at sende deres designpolitiske anbefalinger til regeringen. I april var Danske Designere initiativtager til en workshop med deltagere fra Danske Kunsthåndværkere, Danish Design Association, Akademisk Arkitektforening, Danish Fashion Institute, Dansk Mode & Textil, Arkitektforbundet og Danske Designere. Her diskuterede man de fælles udfordringer, som branchen står overfor. Diskussionerne resulterede i et samlet udspil med en lang række designpolitiske anbefalinger til regeringens Visionsudvalg Design 2020. Anbefalingerne omfatter følgende punkter:
  • Styrkelse af designuddannelserne.
  • Koordinering af indsatsen på forsknings- og uddannelsesområdet.
  • Arkitektur, design og kunsthåndværk skal ind i skolen fra de første klasser.
  • Betydelig styrkelse af efter- og videreuddannelsesfeltet.
  • En mere innovativ strategi for internationalisering af designområdet.
  • Samlet strategi for udslusning af nyuddannede designere.
  • Der skal skabes et velfungerende arbejdsmarked for designere.

No comments:

Post a Comment