Thursday, 21 July 2011

Højhuse kan måske bevare bykernen som beboelsesområde

Mere end halvdelen af klodens befolkning bor nu i byer. For mange betyder det bedre jobmuligheder, og friere adgang til nye ideer, kultur, iværksætteri og rigdom. For andre betyder det øeget ulighed, slum, kriminalitet og sygdom. Berlingske skriver i sit søndagsmagasin 17. juli 2011 om storbyerne, og henviser bl.a. til Edward Glaeser, som i sin bog Triumph of the City hævder at byerne skal bygge beboelseshøjhuse tæt på centrum for at grundpriserne ikke skal stige eksplosivt - og derved jage beboerne ud af centrum. Det strider mod hidtidige erfaringer: At højere udnyttelse af et areal fører til højere grundpris. Berlingske følger op med serien Global myldretid.
No comments:

Post a Comment