Thursday, 18 August 2011

Der findes flere slags innovation, også designdreven


Dansk Design Center (DDC) afholder workshop i centrets model for designdreven innovation. Sammen med VIA Design vil DDC dels give deltagerne konkrete redskaber dels svaret på tre overordnede spørgsmål:
  • Hvorfor interessere sig for designdreven innovation?
  • Hvad er designdreven innovation?
  • Hvordan skaber du designdreven innovation?

Workshoppen afholdes i København 6. september 2011 kl. 13:00-17:00 og i Vejle 13. september 2011

No comments:

Post a Comment