Monday, 5 September 2011

Industrialiseret byggeri med muligheder


1960ernes industrialisering af boligbyggeriet førte meget grimt  byggeri med sig. Men montage af præfabrikerede elementer behøver ikke føre til æstetisk forarmelse kan man løse i bogen ’Montagepositioner - En nytænkning af industrialiseret arkitektur’, som udkommer på Arkitektskolens Forlag i Aarhus oktober 2011.
Bogen skrevet af Charlotte Bundgaard som er en bearbejdet udgave af hendes ph.d.-afhandling fra 2006, og i bogen beskriver Charlotte Bundgaard nye måder at betragte montagearkitektur på. Hun kommer også med forslag til, hvad der skal til for at udnytte, det kaldes ’nyindustrialiseringens arkitektoniske potentiale’: »… repetitionsprincippet rummer et arkitektonisk potentiale, som arkitekter – dengang som nu – udfordrer i alt for ringe grad. Og det selv om nutidens avancerede produktionsapparat, baseret på IT og højteknologiske fremstillingsprocesser, rummer mulighed for en mere brugerorienteret og individualiseret arkitektur.«

No comments:

Post a Comment