Wednesday, 14 December 2011

Fire år på kreativt gymnasium

Illustration: Billedskolen
Visuelt GymnasiumHorsen, det er navnet på et nyt samarbejde mellem Horsens Gymnasium og Billedskolen på Horsens Kunstmuseum, som fra sommeren 2012  tilbyder en ’visuel studieretning’. Formålet er at give eleverne unge mulighed for at prøve kræfter med »visuelle, innovative og kreative opgaver«, samtidig med at eleven gennemfører en gymnasieuddannelse. Eleverne fårmulighed for »på et højt niveau at arbejde med forskellige kreative udtryksformer som maleri, tegning, grafik,  film, animation, arkitektur, design etc. Derudover vil der blive undervist i kunsthistorie, film- og mediehistorie, kreativ udvikling, …«.
Eleverne vil  også kunne stifte bekendtskab med kreative arbejdspladser og institutioner
I undervisningen vil antallet antallet af timer med kreative fag øges, så eleverne både har billedkunst på b-niveau, mediefag på b-niveau og design på b-niveau. Og derudover får eleverne seks timer om ugen på Billedskolens Akademi. Studieretningen er normeret til fire år, og så skal der for resten betales for undervisningen på Billedskolen, 1.300 kr. om måneden i 10 mdr. årligt. 

No comments:

Post a Comment