Monday, 6 February 2012

Landskabsarkitekt med speciale i urban design


Nordvestparken er tegnet af SLA

Landskabsarkitekt Stig L. Andersson, firmaet SLA , blev pr. 1. december 2011 ansat ved Skov & Landskab på Københavns Universitet som professor i landskabsarkitektur med særligt fokus på urban design.
»Med ansættelsen af Stig L. Andersson knytter vi en markant praktiserende landskabsarkitekt til uddannelsen i landskabsarkitektur og bydesign. Stig L. Andersson er anerkendt ikke blot i Danmark men også internationalt for sin helt særlige tilgang til bydesign ...,« siger Kjell Nilsson, der er forskningschef og afdelingsleder på Skov & Landskab.
Uddannelsen i landskabsarkitektur og bydesign er først og fremmest en praktisk uddannelse på linje med de tilsvarende uddannelser på arkitektskolerne. Men Skov & Landskab understreger, at det også er en forskningsbasereret uddannelse. Stig L. Anderssons professorat er et på deltid, og han fortsætter som kreativ direktør i SLA. Firmaet er kendt for en lang række anlæg i København  og på Frederiksberg.

No comments:

Post a Comment