Wednesday, 1 February 2012

Ny materiel praksis i arkitektfaget ...

Udviklingen af digitalt baseret design-software har været eksplosiv de seneste år, skriver Arkitektskolen i Aarhus (AAA), som har opslået et 3-årigt ph.d.-stipendium. »Det er i stadigt stigende grad muligt at programmere designsoftware til at respondere på specifikke forhold for eksempel gennem simulation eller optimering. Denne udvikling modsvares af en tilsvarende udvikling af digitalt styrede produktionsfaciliteter og -redskaber. Det rejser en række udfordringer og muligheder for samspillet mellem arkitekten og designerens designproces og producenters fremstillingsproces, som gør det muligt at se konturerne af en ny materiel praksis i arkitektfaget.«
Med opslaget efterlyser arkitektskolen forslag, »… der udforsker spørgsmål knyttet til denne udvikling. Det kan ske gennem forskning i de tektoniske, konstruktive, materielle og stoflige potentialer i sådanne tilgange.« Der er ansøgningsfrist 7. februar.

No comments:

Post a Comment