Thursday, 2 February 2012

Skal typehuset på museum?

Perioden fra 1950’rne til 1980’erne var typehusenes storhedstid, og der blev bygget over 500.000 parcelhuse, langt de fleste typehuse, og i dag er mange af dem ændret til ukendelighed: Typehuse bliver  ombygget, udvidet, energirenoveret eller revet ned revet ned for at give plads til nye huse. Bygningskultur Danmark efterlyser derfor originale typehuse for på den måde at vurdere, om nogle af de originale typehuse skal bevares, flyttes til Den Gamle By i Århus eller blot istandsættes med omtanke.
Typehusene kan deles op i en række epoker: Før 1950 ville husejerne have individuelle ’murermesterhuse’ eller bungalower, men efter ville de fleste have et standardhus til fast pris og leveringstid. Typehusene var meget ens i stil og plan, men de udviklede sig fra 1950'ernes små murede ’statslånshuse’ over 1960'ernes lave huse med gule sten, mørkt træværk og store vinduer til 1970'ernes høje rejsninger med altangavl og brune mursten eller hvide kalksandsten. (Læs også Peter Dragsbos gennemgang af typehusenes historie).

No comments:

Post a Comment