Wednesday, 7 March 2012

På arkitektskolen i Aarhus forsker de – bare ikke i arkitektur!

På arkitektskolen i Aarhus har de en forskningsafdeling, en skole for ph.d.-studerende. Den forsker bare ikke i arkitektur og design, men i »overordnede humanistiske og videnskabsteoretiske aspekter«, som det hedder fra afdelingen, mens man så har overladt de praksisorienterede studier til andre institutioner — hvad det så end skulle være hvis ikke en arkitekt- og designskole?
Det skal dog være slut nu, for som det hedder fra afdelingen, så har »… flere af vores ph.d.-studerende […] ytret ønske om, at der i højere grad bliver fokuseret på teoridannelser og forskningsmetodikker, som relaterer sig til arkitektur- og designforskning.«

No comments:

Post a Comment