Thursday, 7 February 2013

Fremtidens byer


Under overskriften ’2025 BYEN - Fællesskabet og det gode liv’ vil Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skabe debat om, hvordan man »bibeholder, udvikler og styrker den danske tradition for fokus på fællesskabet i udviklingen af vores byer«, som det formuleres.
Til det formål har ministeriet oprettes et udvalg (man kalder det en tænketank), som skal afholde en række debatmøder.  Udvalget skal være klar med en rapport i slutningen af 2013, og her skal man beskrive »tendenser og udviklingstrends, ønskelige fremtidsscenarier for BYEN 2025 samt identificere udfordringerne«.
Udvalget består af 18 faste medlemmer, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har udpeget, med Claus Bech Danielsen fra Statens Byggeforskningsinstitut som formand.

No comments:

Post a Comment