Wednesday, 11 February 2009

Intregreret designforsøg på tværs af læreanstalter

Integreret design kom på dagsordenen i nyt samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhagen Business School (CBS) og Danmarks Designskole, skriver Danmarks Designskole.
Studerende fra de tre læreanstalter begyndte i februar et tværfagligt forløb, der skal fremme tværfaglig viden om forretning, teknologi og design.
Forløbet er bygget op om en række workshops, der skal »... stimulere samarbejdet og mixe de tre skolers tilgange til forretning, teknologi og design.«
Undervejs inviteres en række virksomheder indenfor for at præsentere relevante problemstillinger, som de studerende skal udfordre med nye løsninger, kreative ideer og innovative »krydsninger«.
I teams skal deltagerne udvikle nye produkter og løsninger, hvor brugervenligt design kombineres med høj kvalitet, funktionalitet og forretningsforståelse.

No comments:

Post a Comment