Wednesday, 11 February 2009

Ordrup Multihal anmeldt

Foto: hoffmann.dk
Der er kommet mange originale bygninger ud af Gentofte Kommunes pædagogiske Skub-program, skrev Politiken 9. februar 2009. (Læs om selve byggeprocessen).
Det seneste – indviet i august 2008 – er Ordrup Multihal & Bibliotek, som forener sportshal, folkebibliotek, gymnasiebibliotek og undervisningslokaler i samme byggeri.
Under overskriften »Nyt kulturhus booster selvtilliden« skrev Politikens arkitekturanmelder Karsten Ifversen:
»Mellem bogreolerne får man også et kig ned i hallerne, hvor kropsudfoldelsen sker. Det er sandelig noget andet end i gamle dage, hvor biblioteker kun var forbundet med ro og stillesiddende åndsaktivitet. Denne form for krydsprogrammering er et varmt emne i både byudvikling og arkitektur, og Ordrup Multihal og Bibliotek er et positivt overraskende eksempel. Man sparer ikke blot ydervægge ved at lægge flere funktioner under ét tag. For ideen er jo, at de traditionelt adskilte aktiviteter skal inspirere og befrugte hinanden. Det er her blevet en åben bygning, der subtilt kontrollerer sine brugere ved at gøre alle synlige overalt. Når alle ser hinanden, behøves ingen yderligere overvågning. Der er således bemærkelsesværdigt få restriktioner på biblioteket. Som sådan er det blevet en velfungerende dannelsesmaskine til disciplineret selvudfoldelse. Den nedbryder grænser mellem ’nørder’ og ’sportsidioter’. Her booster arkitekturen selvtilliden, uanset hvad man foretager sig.«
Selv skrev kommunen i sit byggeprogram:
»Visionen er et multikulturelt hus, hvor kultur, bibliotek og idræt tilsammen skaber et rekreativt hus for alle borgere, hvor det er muligt at kombinere idræt og motion med informationssøgning, rekreativ læsning og kulturelle oplevelser.«

No comments:

Post a Comment