Monday, 9 March 2009

Dogmebølge i Danish Design?

Designbranchen kæmper med en forestilling om dansk design som formfuldendt og stilfuldt (fx Stelton-kander og Børge Mogensen-møbler), skriver Børsen, og designernes brancheforening Danish Design Association (DDA)igangsatte derfor i januar den første af tre workshops, der skal give inspiration til en videreudvikling af designbranchen videre. Og 17 .marts er det så film der skal inspirere til en dogmebølge.
Ifølge Børsen kan man dog ikke på den måde sammenligne designbranchen med filmbranchen, fordi designerne ikke har samme erfaring for samarbejde som filmfolk.
Resultatet af de tre workshops skal dels indgå som input til 'Danmarks Designpolitik v. 2', dels som rammen for en konference, som DDA afholder i forbindelse med INDEX: og DESIGN Week i august 2009.

No comments:

Post a Comment