Monday, 9 March 2009

3 mio. til designforskning

»Forskning i design er en vigtig motor for innovation og udvikling af danske virksomheder og det danske samfund.« Og derfor bevilger Kulturministeriet 3 mio. kr. til Center for Designforskning, skriver ministeriet. Bevillingen skal angiveligt vær emed til at kvalitetsudvikle de danske designuddannelser og dermed forbedre Danmarks konkurrenceevne. Bevillingen skal bl.a. finansiere et forskningsprojekt, der handler om at udvikle muligheder for at bruge designværktøjer i praksis – f.eks. til at styrke dialogen mellem designere og brugere. Et andet eksempel er projektet ‘Skrift og identitet’, der fokuserer på, hvordan skrifttyper bidrager til at udvikle virksomheders og organisationers identiteter.

No comments:

Post a Comment