Friday, 20 March 2009

Har du hørt om Den Danske Lyspris?


Skuespilhuset fik Den Danske Lyspris i 2008. Foto: Rosendahl

Prisen uddeles af Dansk Center for Lys med støtte fra en række sponsorer fra belysningsbranchen. Prisens formål er at sætte fokus på lyskulturen i Danmark.
Prisen kan enten gives til indendørs- ellerudendørsanlæg. I 2008 gik prisen til Det Kongelige Teaters nye Skuespilhus.
I bedømmelsen indgår bl.a. anlæggets tekniske kvalitet, funktionalitet, visuelle og æstetiske aspekter, energiforbrug og driftsøkonomi. Der lægges vægt på nytænkning og kreativitet.
3-5 af de indsendte forslag nomineres til finalen og vil blive besøgt af repræsentanter fra juryen. Juryen er bredt sammensat af repræsentanter fra Dansk Center for Lys’ fem kredse og en række relevante organisationer.
Prisen uddeles på Lysets Dag, torsdag den 5. november 2009 i Den Sorte Diamant.
Det vindende forslag nomineres desuden til Nordisk Lyspris, som uddeles hvert andet år. Næste uddeling finder sted på nordlyskonferencen i Danmark i 2010.
Sidste frist for indlevering af forslag er i øvrigt er onsdag 1. juli 2009.

No comments:

Post a Comment