Sunday, 29 March 2009

Kan man give liv til Greve Midtby?

Greve Kommune og Realdania igangsat et projekt, som skal vise, hvordan stationscentrene i forstæderne kan få et bedre byliv.
Projektet gik igang i januar med en arkitektkonkurrence, som i alt 33 teams ansøgte om at deltage i. Otte teams gik videre til en interviewrunde, hvoraf følgende tre teams nu skal komme med bud på, hvordan Greve Midtby kan udvikles til fremtidens forstadscenter:
  • Vandkunsten, Metopos by- og landskabsdesign, Moe & Brødsgaard, Edouard Francois, Seniorforsker Claus Bech-Danielsen (Statens Byggeforskningsinstitut) & ICP.
  • COBE, POLYFORM, Rambøll Danmark & Rambøll Management.
  • SLA, Grontmij - Carl Bro & Dansk Bygningsarv.
Læs mere på www.greve.dk/grevemidtby.

No comments:

Post a Comment