Friday, 6 March 2009

Temadag om intelligente tekstiler


Beskyttende tekstil i flere lag. Illustration: core77
Foreningen hedder KomIalt. Og den er et tværfagligt og tværregionalt netværk inden for pervasive communication, dvs. indlejret og kommunikerende it i og omkring personer, steder og ting.
17. december 2008 afholdt netværket en temadag om intelligente tekstiler i samarbejde med TEKO - Videncenter for Intelligente Tekstiler. Der var lidt over 30 deltagere - en blanding af virksomheder, forskere og studerende.
24. marts kl. 9.30-13.30 er der igen en temadag om intelligente tekstiler, som KomIalt afholder sammen med SundhedsITnet og Alexandra Instituttet. Det foregår på IT-Universitetet i København, og der er tre temaer:
1.) Plejesektorens ønsker til fremtidens intelligente tekstiler.
2.) Hospitalsvæsnets ønsker til fremtidens intelligente tekstiler.
3.) Hvad der optager andre virksomheder på området for intelligente tekstiler.
Tilmeldingsfristen er 20. marts kl 12.00.

No comments:

Post a Comment