Thursday, 16 April 2009

Nyt professorat i brugerbehov

Aalborg Universitet Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har oprettet et nyt professorat med opgaver ligger »... inden for forskningsfeltet i sammenhænge mellem arkitekturidealer, byggeriets arkitektur, brugernes opfattelse af arkitektoniske kvaliteter og de samlede krav til byggeri og nyrenovering«.
Den nye professor bliver cand. arch. og ph.d. Claus Bech-Danielsen, og han holder sin tiltrædelseforelæsning torsdag 7. maj kl. 15.00 i Auditoriet på SBi, Dr. Neergaards Vej 15, Hørsholm.Forelæsningen har overskriften 'Bomaskiner og hjemfølelse' og den »... vil belyse forskellige syn på arkitektur og boligbyggeri, der findes blandt arkitekter og beboere. Der vil blive givet eksempler på, hvordan modernismens boligidealer stadig præger debatten om by- og boligudvikling. Og det vil blive diskuteret, hvordan aktuelle idealer som eksempelvis individualitet og mangfoldighed kan få indflydelse på boligbyggeriet.

No comments:

Post a Comment