Thursday, 16 April 2009

Nyt samspil inden for designforskning


I forskningsprojektet 'Regulering af dagslys i offentligt miljø' indgår forsøg med tekstiler. Her tre forskellige lag materiale i modlys, der skal forene funktionelle, bæredygtige og dekorative aspekter.
Foto: Vibeke Riisberg

Designskolen Kolding har fået ny forskningsleder, Poul Rind Christensen, og han vil styrke »... samspillet mellem forskningens analytiske tilgang til ny viden og den kunstneriske udviklingsvirksomheds eksperimenterende undersøgelse af verden«. For det er i dette spændingsfelt, at man skal de centrale dele af designforskningen, mener han.
Som eksempel nævner Poul Rind Christensen tekstilområdet, der er et af forskningsfelterne på Designskolen Kolding. som han udtrykker det til netmagasinet Mind Design:
»Eksperimenter med forskellige tekstilers påvirkning af lysforholdene i et rum giver viden om tekstilernes lysrefleksioner. Forskerne analyserer denne viden systematisk, sammenholder analyseresultaterne med forskningens viden om fænomenet lys og kan herefter tilbyde et kvalificeret afsæt for nye eksperimenter. Dermed får vi den vekselvirkning mellem forskning og praksis, der er særegen for designforskningen.«

No comments:

Post a Comment