Thursday, 20 August 2009

Bæredygtig søndag på Louisiana

»Bæredygtighed er andet og mere end elsparepærer og grønne afgifter; bæredygtighed er et bredt begreb, som spiller en rolle på alle niveauer af menneskets hverdagsliv; både socialt, miljømæssigt og økonomisk.« Sådan skriver kunstmuseet Louisiana om deres heldagsarrangement søndag 23. august, hvor udstillingen 'Fremtidens arkitektur er grøn!' præsenterer forskellige aspekter af bæredygtige løsninger.
Om eftermiddagen kan man fx høre om »Læren fra naturen – om fremtidens materialer« og »En ny æstetik i et bæredygtigt samfund«

No comments:

Post a Comment