Tuesday, 18 August 2009

Et næsten nyt arkitekturblad

Efter en indbyrdes rivalisering har to af landets arkitektur-magasiner valgt at gå sammen, skriver journalisten.dk. Fra og med september udkommer alene Arkitekten. Et helt nyt arkitekturblad får dog premiere i 2010. Der var ifølge journalisten.dk stor ros til ArkitekturM, da magasinet udkom første gang i februar. Enkelte vurderede, at det havde potentiale til at konkurrere med Arkitekten, der ellers i generationer har været landets førende arkitekturtidsskrift. Men efter seks numre lægges bladet sammen med Arkitekten, som fra sepåtember får den tidligere ArkitekturM-redaktør, Kjeld Vindum som chefredaktør – og i et layout, der minder om det tidligere ArkitekturM.
Ifølge Politiken opstod ArkitekturM som følge af en strid mellem de to arkitektforeninger: Akademisk Arkitektforening og Danske Arkitekters Landsforbund. Nu har Akademisk Arkitektforening, Arkitektforbundet og Arkitektens Forlag valgt at gå sammen om den fremtidige produktion og udgivelse af Arkitekten.
Arkitektur har en videre horisont end den rent arkitektfaglige, og der er stor konkurrence på markedet med flere populære udgivelser. Så måske skulle der folk 'udefra' med i redaktionen, hvis det nye magasin skal slå igennem, både fagligt og forskningsmæssigt.

No comments:

Post a Comment