Tuesday, 22 September 2009

Kommunerne har det svært med boligpolitik


Boligbyggeri: Her det private byggeri Bispebjerg Bakke med Martin Nyrups cykelskure foran. Foto: JG
»Sammenhængen mellem de boligpolitiske udfordringer og den konkrete kommuneplanlægning kan være vanskelig at skabe,« skriver Dansk Byplanlaboratorium og Plan09 i forordet til publikationen 'Boligpolitik og kommuneplanlægning'.
»Enten fordi den lokalpolitiske diskussion om kommunens boligpolitik ikke er taget i forbindelse
med kommuneplanen. Eller fordi arbejdet med boligpolitik og kommuneplanlægning foregår to
forskellige steder i den kommunale organisation uden tilstrækkelig koordinering.«

No comments:

Post a Comment