Tuesday, 22 September 2009

Folk skal bevæge sig – i byen


Karneval i København har haft 'by i bevægelse' på programmet i omkring 30 år. Foto: JG
Det seneste nummer af Byplan Nyt sætter sætter fokus på sundhed og begrebet 'byer i bevægelse' – et emne som også er teamet for årets byplanmøde 1.-2. oktober.
I lederen skriver Maj Green, der er bestyrelsesformand for Dansk Byplanlaboratorium, at det umiddelbart er et tema, »der stiller planlæggere og politikere en håndgribelig opgave: Byerne skal indrettes, så borgerne får lyst til at røresig og bruge de nære omgivelser rekreativt. Både forskningen og de mange erfaringer byder på godinspiration til, hvordan man kan indrette byen med grønneåndehuller og faciliteter, der motiverer til bevægelse. Nye aktivitetsformer og trafikløsninger, der tilgodeser både sundhedog miljø, leverer vigtige input til den mangfoldige by.«
»I Byplanlaboratoriet deler vi miljøministerens opfattelse af,at kommunerne skal varetage den sammenhængende planlægning.Men vi savner en landsplanredegørelse, der er lidt mere farlig. For vi har brug for inspiration og debat på et fagligt grundlag. Hvad er det for en fremtid, vi skal planlægge for – og hvordan spiller de ufatteligt mange oplæg sammen, som regeringen annoncerer – og måske især repeterer – i landsplanredegørelsen?«

No comments:

Post a Comment