Monday, 25 January 2010

Forskning fra web til livsstil

Danmarks Designskole indkalder ansøgninger til ph.d.-stipendier inden for en række områder – bredt beskrevet kan man sige – og det følgende er direkte citat:

Projektet kan indeholde teoretiske, metodiske, analytiske og empiriske studier, der kan inddrage et eller flere af de efterfølgende centrale fokuspunkter:
  • Visuel kommunikationsdesign: Branding, place-brand, narrativitet og storytelling, national identitet, oplevelsesøkonomi, servicedesign, kulturel diversitet, digital interaktion/web-design og æstetik, virale-sociale netværker og/eller brugerinddragelse.
  • Industriel design: CSR (corporate social responsibility), design & ansvar, strategiske værktøjer og branding, interaktion & innovation, designproces, scenarier & prototyping og/eller ’all inclusive design’.
  • Bæredygtighed: Design som politisk agenda, ’cradle to cradle’, materiale innovation, ’kritisk design’, naturopfattelse, design & værdier, lokale & globale fællesskaber, sociale forandringer, outsourcing og/eller globalisering.
  • Bolig og livsstil: Professionel indretning, formidling af den gode smag, indretning og identitet, ideologi.

No comments:

Post a Comment