Friday, 14 May 2010

Intelligent materiale responderer

Intelligente materialer bruges over alt, uden at man bemærker den komplicerede fysik og proces- og materialeteknologi, der ligger bag, skriver Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). Og det præsenterer ATV på et møde 25. maj  i Sønderborg.
"Intelligente materialer kaldes også for smarte eller responsive materialer, fordi de reagerer på deres omgivelser. Egenskaberne, for eksempel form, stivhed eller viskositet, kan ændres som et forudsigeligt og kontrollerbart resultat af påvirkning fra omgivelserne. Et eksempel på et egenskabsændrende materiale er det såkaldte shape memory alloy, hvor formen ændres som følge af opvarmning. Andre materialer kan anvendes til sensorer og aktuatorer, fordi de har evnen til at opsamle energi fra deres omgivelser."

No comments:

Post a Comment