Friday, 14 May 2010

Nu skal storbyen være for alle. For alle!

Københavns Kommunes 'By for alle' arbejder ud fra universelt design, hvor der ikke skelnes mellem de forskellige brugere af byen og byens rum. "Grundlæggende bygger tanken bag universelt design på, at vi alle er forskellige og derfor har forskellige behov. Alle brugere skal derfor tilgodeses ligeligt i planlægningen af byen." som kommunen skriver.

"Det betyder helt konkret, at alle anlægs- og vedligeholdsprojekter i København bliver udført med universelt design som rettesnor. Nogle mennesker skal bruge ’ledelinjer’ i fortovet til at orientere sig i byrummet, andre har brug for bænke til at hvile sig på under gåturen og nogle har brug for sænkede kantsten for at kunne krydse vejen."

No comments:

Post a Comment