Friday, 3 September 2010

Prik-prik-prik

Det hedder ellipse, tegnet som tilsyneladende består af tre punktummer (...).
Men det er et selvstændigt tegn med mindre afstand mellem punktummerne end hvis de blot er tastet. De fleste tekstbehandlings- og dtp-programmer skriver dog selv tegnet, ellers må man hente det under symboler, fx i Internet Explorer. Og bruges ellipsen som udeladelsestegn mellem ord, er der ... mellemrum til ordet før og efter.
Ordet kommer kommer fra latin/græsk, ellipsis/élleipsis= udeladelse, mangel, og forvirrende nok er dækker ordet andre begreber ifølge sproget.dk:
1.) Geometrisk figur begrænset af en kurve som dannes af de punkter hvis afstande til to givne punkter (brændpunkterne) har samme sum; jf hyperbel, parabel, superellipse.
2.) Litterær stilfigur hvis virkning beror på at én el. flere sproglige størrelser udelades, fx »ikke tid« i stedet for »jeg har ikke tid«
Eller  sprogltigt: Udeladelse af sætningsled som ikke er nødvendige for forståelsen, fx »han tager toget, hun [tager] cyklen«.

No comments:

Post a Comment