Monday, 31 January 2011

Byens rum i samspil med sociale

'Det performativt æstetiske byrum' er titlen på en ErhvervsPhD-projekt, som cand.mag.Kristine Samson har udarbejdet i samarbejde mellem Juul Frost Arkitekter og Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet.
Kristine Samson siger til dac.dk »Vi kan bruge performativitet til at udvikle byen som et forhold mellem rummet og en social begivenhed. Performativitet giver en forståelse af, hvordan vi gennem iscenesættelsen af rummet kan skabe betydninger, tiltrække brugere og få rummet og stedet til at udvikle sine iboende potentialer og begivenheder. Performative byrum er med andre ord handlingsrum.«
ErhvervsPhD-projektet bygger på Juul og Frost Arkitekters udviklingsarbejde i Varvstaden i Malmø og High Linie i New York, og handler kortest sagt om kortlægninger af hvordan man planlægger i en verden under forandring, og hvordan man foretager en kulturhistorisk udlægning af »den performative æstetik i det 20. århundrede«

No comments:

Post a Comment