Friday, 21 January 2011

Mere arkitektur og design til børn og unge


Fra Trapholt, museum for kunst, design og kunsthåndværk. Foto: DAC
Kreativitet og fornemmelse for, at verden kan formes er to uundværlige evner, hvis mennesker skal være aktive deltagere i demokratiet og kunne forholde sig konstruktivt til en verden i forandring. Med det som udgangspunkt vil en ny landsforening arbejde for at at fremme børns og unges forståelse for arkitektur og design.
Foreningen blev stiftet 20. januar og har indtil videre valgt en formand og en bestyrelse. 'Landsforeningen arkitektur og design for børn og unge' hedder den (men der blev diskuteret et navn i kortform) og formand blev direktøren for Akademisk Arkitektforening, Jane Sandberg, og bestyrelsen består af repræsentanter for bl.a. DAC, Utzon Center og andre formidlingscentre for arkitektur eller design (dog ikke Dansk Design Center).
Foreningen udspringer af Børnekulturens Netværk under Kulturministeriet, der i 2006 valgte at sætte fokus på arkitektur og design, for at ligestille de to områder med øvrige kunstarter for børn og unge.

No comments:

Post a Comment