Tuesday, 18 January 2011

Det endnu ikke ekstisterende

»Designere arbejder med det, der endnu ikke eksisterer. Når de skal skabe et nyt produkt, må de allerførst danne sig et billede af, hvordan det skal se ud, og hvordan det skal fungere. Forestillingsevnen spiller derfor en vigtig rolle i designerens værksted, « skriver netmagasinet for designforskning, Mind Design.

Panton-stolen flyttede grænserne for hvad der er muligt i design. Foto: Paustian A/S
Og det er er emnet for designforsker Mads Nygaard Folkmann, som vil forsøge at definere forestillingsevnen eller imaginationen som begreb. I sit forskningsprojekt 'Design og imagination - designs usynlige mulighedsrum' undersøger han samtidig forståelsen af det mulige i design.
Som eksempel på, hvad en designidé kan føre til, nævner han Panton-stolen: »Verner Panton fik i 1960’erne den idé, at han ville skabe en stol, der var støbt i ét stykke plast. Men for at formen kunne realiseres, måtte man opfinde en ny teknologi, og udviklingsprocessen kom derfor til at tage 10 år. Men da Panton-stolen var en realitet, gav den os et helt nyt billede af, hvad design er, og hvordan eksperimenterende design kan gribe ind i den moderne verden og flytte vores forestillinger om, hvad der overhovedet er muligt,« siger Mads Nygaard Folkmann til Mind Design


No comments:

Post a Comment