Thursday, 21 July 2011

Parker med fest og farver men uden basal viden om anlæg

Parker er  blevet fest og farver med lidt træer indimellem. Foto: KBH
»Landskabsarkitekturdisciplinen har gennem de senere år gennemgået en markant udvikling, og der er opstået en fornyet interesse for fagområdet, dets virkemidler, metoder og genstandsfelt. Fagområdets videreudvikling varetages således ikke kun af landskabsarkitekter, men også andre grene af arkitekturdisciplinen og tilgrænsende fagområder bidrager hertil.
Også begrebsmæssigt pågår en række forandringer på forskellige niveauer; nogle taler eksempelvis om byen som landskab og om det urbaniserede landskab, andre argumenterer for, at der er tale om to forskellige kategorier, arbejdsfelter og forståelsesrammer. Uanset dette kan man konstatere, at der i praksis og diskursivt er sket en udveksling på metodisk og forståelsesmæssigt niveau mellem landskabsarkitekturens, byplanlægningens og bygningskunstens discipliner.«
Sådan kan man læse i et stillingsopslag fra Kunstakademiets Arkitektskole, som opslår to ph.d.-stipendier til besættelse 1. januar 2012.
De mange nye parker i fx København viser tydeligt, at basal viden om græs, træer og buske ikke har højeste prioritet. Det har basal viden om brugeradfærd heller ikke. Til gengæld bygges der spektakulære anlæg med fest og farver i parkerne, så Superkilen på Nørrebro i København.

No comments:

Post a Comment