Wednesday, 5 October 2011

Designforskning afgørende for udvikling

I efteråret 2010 nedsatte VK-regeringen Visionsudvalget Design 2020, som skulle formulere en vision for dansk design med anbefalinger til hvordan vilkårene for design bedst muligt styrkes, så design i højere grad end hidtil kan bidrage til at løse vækstudfordringerne i det danske samfund. Udvalget afleverede rapporten The vision of the Danish Design 2020 Committee til Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen og kulturminister Per Stig Møller 29. juni 2011.
Ifølge udvalgets vision er Danmark i 2020 »kendt verden over som førende designsamfund – et samfund, der ansvarligt og på alle niveauer anvender design til at forbedre kvaliteten af folks liv, til at skabe vækst i erhvervslivet og til at gøre den offentlige sektor bedre og mere effektiv.«
For at realisere denne vision skal Danmark blive langt bedre til at integrere den designdrevne tilgang til investeringer i samfundet. Hjørnestenene i en ny, national designstrategi skulle være:
•Design som drivkraft for innovation
•Designkompetencer
•Designforskning og videndeling
•Branding af dansk design.

Chef for Danish Centre for Design Research (DCDR) Dorthe Mejlhede, kommenterer rapporten her.
Morten Østergaard, Radikale og nu Videnskabsminister, sagde dengang at designforskningen en afgørende rolle i udviklingen af det danske samfund.

No comments:

Post a Comment