Friday, 11 November 2011

Grønt er godt


Nu er det videnskabeligt bevist, hvad man nok kunne fornemme: Grønne områder skaber sundhed!
Det er i hvert fald konklusionen i  fra rapporten ´SUSY Grøn: Brug af grønneområder og folkesundhed i Danmark´, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Skov og Landskab, KU-LIFE og Statens Institut for Folkesundhed, SDU. En undersøgelse blandt 21.832 voksne danske statsborgere fra 16 år derover, viser at mennesker, dvs. byboere, bliver sundere på en lang række områder, både fysisk og mentalt, jo tættere de bor på naturen.
»Vi fandt ud af, at dem der bor mindre end 300 meter fra grønne områder har et bedre
helbred på en lang række områder sammenlignet med dem, der bor mere end en kilometer
fra et grønt område. En af de ting, som vi synes er ret overbevisende er, at det faktisk
gælder på alle de sundhedsområder, vi målte på,« siger Jasper Schipperijn til videnskab.dk. Han er adjunkt på Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, og har deltaget i udarbejdelse af rapporten.
»Hvis man bor tæt på et grønt område, bruger man det oftere, og når man bruger et grønt
område, så får man mulighed for at bevæge sig og for at komme væk fra byens støj og larm
og det er noget, der påvirker vores mentale tilstand. Man kan restituere og stresse af
populært sagt,« fortæller Jasper Schipperijn. »Den sociale effekt har vi ikke beskæftiget os så meget med, men vi ved fra blandt andet hollandske undersøgelser, at grønne områder, for eksempel en park, er et godt sted at mødes og være sammen med venner og familie. Det kan på en eller anden måde fremme og
lette den sociale kontakt«.
Det sidste udsagn er dobbelt. Selvfølgelig er en park et godt sted at mødes med venner og familie. Se blot Kongens Have og Frederiksberg Have. Men fremmer og letter en park også den sociale kontakt? I disse tider hvor mange finder hinanden gennem sociale medier og netdating. Her er et oplagt forskningsemne.

No comments:

Post a Comment